Vi är medlemmar i 

Dackekatten, Sverak, FIFE

CFA

SPEXUS

Är diplomerad uppfödare i Sverak

Har även genomfört Sveraks Uppfödaretta med godkänt resultat

 Campus Felinariums Ursa Minor

Campus Felinariums         Ursa Mayor